Polityka prywatności

Identyfikacja i publikacja

Niniejsza strona została opublikowana przez URGO Sp. z o.o. w Warszawie (kod pocztowy 02-305) Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000060390, posiadającą NIP: 1132330835, REGON: 013276500, kapitał zakładowy 189.240 PLN.

Host

URGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-305) Aleje Jerozolimskie 142B.

Własność intelektualna

Wszystkie elementy graficzne, struktura i generalnie treść strony URGO Sp. z o.o.  jest chroniona prawami autorskimi, przepisami dotyczącymi znaków towarowych, prawem patentowym oraz przepisami dotyczącymi własności obrazów. Są one w pełni własnością firmy lub jej partnerów. Korzystanie z tej witryny jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych.

Powielanie dowolnej strony pochodzącej z tej strony internetowej w kontekście jej wykorzystania na zewnątrz, poza lub wstawienie jakiejkolwiek strony należącej jest surowo zabronione.

Informacje personalne

W celu odpowiedzi na wiadomości i wnioski konieczne są dane, za których przetwarzanie i gromadzenie za pośrednictwem tej strony odpowiada firma URGO Sp. z o.o. Jedynym odbiorcą Twojej informacji będzie URGO Sp. z o.o. w celach opisanych powyżej.

Zgodnie ze zmodyfikowanym przepisem prawnym 78-17 z 6 stycznia 1978, dotyczącym technologii informacyjnej, plików i swobód obywatelskich (ang. Information Technology, Files and Civil Liberties), masz prawo do dostępu i poprawienia wszelkich informacji, które Ciebie dotyczą, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych informacji. Aby skorzystać z tego prawa, proszę pisać do:


URGO Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Albo na email:
kontakt@pl.urgo.com.

Dane osobowe

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od użytkowników, gdy rejestrują się za pomocą formularza kontaktowego.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka URGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Cele

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w następujących celach:
– zarządzanie i wysyłanie e-maili lub biuletynów wraz z marketingiem bezpośrednim użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– zarządzanie, przetwarzanie i odpowiadanie na pytania, zapytania i zapytania od użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
– zarządzanie i przetwarzanie żądań dostępu, poprawiania lub usuwania danych, obiektów lub limitów przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

Dokładność i aktualizacja danych

Użytkownicy dostarczający informacje muszą zapewnić, że takie informacje są dokładne i aktualne. Zatwierdzając formularz, użytkownicy oświadczają i gwarantują, że przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę i zgadzają się przestrzegać jej warunków.

Transfery

Dane osobowe, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych w żadnych okolicznościach. Może on jednak zostać przekazany dostawcom technicznym zaangażowanym w realizację celów określonych powyżej oraz pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc realizować ww. cele.

Okresy przechowywania danych

Twoje dane osobowe zostaną zachowane i wykorzystane przez okres przewidziany przez obowiązujące prawodawstwo, do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody..
W związku z tym zebrane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

 • wygaśnięcie okresu zatrzymania;
 • wykonywanie prawa do usunięcia przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami opisanymi w punkcie 7 poniżej.

Poufność i uczciwość

Wprowadzamy środki bezpieczeństwa wymagane w celu ochrony poufności i integralności przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te całkowicie uniemożliwią ujawnienie danych osobowych i nie będziemy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w szczególności w przypadkach oszukańczego działania strony trzeciej lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przez użytkownika.
Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Praw osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy mają prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy lub je poprawić, a także prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania tych danych. Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Użytkownicy mogą korzystać z tych praw w dowolnym czasie, bez żadnych wyjaśnień dotyczących przyczyn, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub wysyłając ich żądanie do Laboratoria Polfa Łódź, Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, załączając dowód swojej tożsamości.

Na działania Administratora Użytkownikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki cookie

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki, które pozwalają nam porównać wizyty nowych i poprzednich użytkowników, zrozumieć, jak korzystają z naszej strony i dostarczyć dane, które pozwolą usprawnić korzystanie ze strony w przyszłości. Ciasteczka nie przekazują osobistych informacji o użytkowniku i żadne identyfikowalne dane nie są zapisywane. Jeśli chcesz uniknąć zapisywania plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć wszystkie pliki cookie z historii przeglądanych witryn. Aby nie ingerować w politykę plików cookie, po prostu przejdź do korzystania ze strony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl.

Typy plików cookie

Wymagane

Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z części serwisu wymagającej logowania. Bez plików cookie część usług nie mogłaby być realizowana jak np. formularze konkursowe.

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie plików cookie na swoim urządzeniu.

Analityczne

Pliki cookie zbierają informacje, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej np.: które strony odwiedzają najczęściej i na których napotykają na problemy. Pliki cookie nie zbierają informacji pozwalających zidentyfikować odwiedzającego. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i używane jedynie do usprawniania sposobu działania witryny.

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie plików cookie na swoim urządzeniu.

Funkcjonalne

Pliki cookie pozwalają stronie pamiętać wybory dokonywane przez odwiedzające (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, z jakiego jest połączenie), a tym samym zapewnić bardziej dopasowane usługi. Na przykład strona internetowa NIVEA BABY dostosowuje treści w zależności od wybranego przez użytkownika wieku dziecka. Pliki cookie mogą zostać również wykorzystane do zapamiętania zmian dokonanych w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki oraz w częściach serwisu, które można dostosować do własnych preferencji. Pliki cookie mogą być również wykorzystane do świadczenia usług w zakresie oglądania wideo lub komentowania na blogu. Informacje zbierane przez pliki cookie są anonimowe i nie dostarczają danych na temat aktywności użytkowników na innych stronach internetowych.

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na umieszczenie plików cookie na swoim urządzeniu.

Jak zarządzać plikami cookie na komputerach PC

Jeśli zezwalasz na wykorzystywanie plików cookie przez naszą stronę, upewnij się, że są one odblokowane w twojej przeglądarce. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Google Chrome

 1. Kliknij menu na pasku narzędzi przeglądarki i wybierz „Ustawienia”.
 2. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane” i w zakładce „Prywatność” wybierz przycisk „Ustawienia treści”.
 3. Teraz wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

 1. Kliknij na „Narzędzia” u góry okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”, a następnie kliknij na zakładkę „Prywatność”.
 2. Upewnij się, że Twój poziom prywatności jest ustawiony na Średni lub poniżej, co pozwoli na obsługę plików cookie w przeglądarce.
 3. Ustawienia powyżej średniego poziomu wyłączy obsługę plików cookie.

Mozilla Firefox

 1. Kliknij przycisk „Firefox” (w systemie windows XP kliknij menu „Narzędia”) na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje”.
 2. Następnie wybierz panel „Prywatność”.
 3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję „bedzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Zaznacz „Akceptuj ciasteczka”.

Opera

 1. Kliknij w „Menu” na górze okna przeglądarki i wybierz „Ustawienia”.
 2. Wybierz „Preferencje” i wejdź w zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Wybierz „Akceptuj ciasteczka”.

Safari

 1. Kliknij ikonę koła zębatego na górze okna przeglądarki i wybierz opcję „Preferencje”.
 2. Kliknij na „Bezpieczeństwo”.
 3. W obszarze „Akceptuj pliki cookie” wybierz opcję „Tylko z witryn, które odwiedzasz”.

Jak zarządzać plikami cookie na komputerach MAC

Jeśli zezwalasz na wykorzystywanie plików cookie przez naszą stronę, upewnij się, że są one odblokowane w twojej przeglądarce. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Microsoft Internet Explorer na OSX

 1. Kliknij przycisk „Explorer” w górnej części okna przeglądarki i wybierz opcje „Preferencje”.
 2. Przewiń w dół, aż zobaczysz „Pliki cookie”.
 3. Wybierz opcję „Nigdy nie pytaj”.

Safari na OSX

 1. Kliknij na „Safari” w górnej części okna przeglądarki i wybierz opcję „Ustawienia”.
 2. Kliknij na „Bezpieczeństwo”, a następnie „Akceptuj ciasteczka”.
 3. Wybierz „Tylko z witryn, które odwiedzasz”.

Mozilla i Netscape na OSX

 1. Kliknij na „Mozilla” lub „Netscape” w górnej części okna przeglądarki i wybierz opcję „Ustawienia”.
 2. Przewiń w dół, aż zobaczysz ciasteczka pod „Prywatność i bezpieczeństwo”.
 3. Wybierz „Akceptuj ciasteczka pochodzące wyłącznie z serwera, strony”.